0

БЛОГ

ДЕТСКОТО ЗРЕНИЕ - ПРОФИЛАКТИКА

21.01.2019

ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Е НАЙ-ВАЖНАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗРИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Зрението при децата постепенно се повишава и достига своето пълно развитие като на възрастен човек, когато детето достигне около 7 годишна възраст. Този факт се дължи на това че зрителната система при децата не е напълно развита при раждането и тя търпи промени с израстването.

Профилактика

ПРОФИЛАКТИКА

Профилактиката на детското очно здраве има за цел навременно откриване, лечение  и предотвратяване на неблагоприятните последици от очните нарушения.

Над 75% от откритите в ранна детска възраст очни изменения се повлияват от лечение. Ранната диагностика третиране на зрителните проблеми водят до нормалното физическо, емоционално и психологическо развитие на детето в бъдещото му развитие, като зрял и възрастен индивид.

НАРУШЕНИЯ НА ЗРИТЕЛНИЯ АПАРАТ

Най-често при децата са в следствие на рефракционните аномалии:

Миопия (късогледство)

Хиперметропия (далекогледство)

Астигматизъм

Амблиопия (недоразвито зрение)

Нарушения на зрителния апарат

Посочените отклонения водят до неточно фокусиране и неясен образ.

При миопия (късогледство) фокусираният обект се изобразява пред ретината, така детето вижда ясно на близко разстояние.  Това е съпроводено със заставане на близо до предметите и присвиване на очите. Тези симптоми са изключително важни да се знаят от родителите, защото те са първите които биха забелязали детето си, ако познават тези видими индикации, основен пример – детето се доближава до телевизора за да фокусира.

При хиперметропия (далекогледство) детето често може да се оплаква от главоболие и умора в очите, което е следствие от напрягането на очните мускули за да се компенсира до ясно виждане и качествен образ, защото при хиперметропия образа се получава зад ретината.

Астигматизъм е когато образът е неясен и разкривен на близо и далеко.

Детско зрение

Амблиопия (недоразвито зрение) е т. нар. „мързеливо око” – представлява състояние при което едното окото е физиологически здраво, но е с ниско зрение, наблюдава се при всеки 3 от 100 деца. Амблиопията се развива, когато има разлика в качеството  на образите възприети от всяко око поотделно. Мозъкът на детето избира винаги по-ясният образ и пренебрегва информацията от окото, което подава замъглен неясен образ. При този процес се нарушава обемното триизмерно зрение и мозъка започва да стимулира развитието на по-добре виждащото око за сметка на неясно зрение. Амблиопията може да бъде причинена от различни състояния които оказват намеса в нормалното зрение на двете очи:

Амблиопия в следствие на некоригирана разлика в рефракцията на двете очи

Кривогледство в следствие на амблиопия

Амблиопия в следствие на вродена катаракта, птоза на клепача и т.н.

Родителите трудно биха забелязали амблиопията, освен когато е съчетана с кривогледство.

Какви признаци за „мързеливо око” могат да открият в своето дете родителите и да се обърнат към специалист: често приближаване и отдалечаване на книжка, присвива очи, често търкане на очите, върти глава наляво или дясно докато чете, често главоболие и зачервени очи.

Лечението на амблиопията става по различен начин и това се определя от това каква е предпоставката за амблиопия. Един от най-често срещаните методи за повлияване е изписването на точна оптична корекция, с цел мозъка да получи ясен образ от „мързеливото око”, след което трябва да се стимулира да работи. Това става чрез закриване на силното око. От важно значение е ранното откриване на амблиопията и семейството да съдейства при лечението.

Профилактика на зрението

Световните стандарти препоръчват профилактичните прегледи да започнат още на 6 месец, след това 1, 3, 5, 7 години и в училище всяка година. Резултатите от профилактиката(скриниг) са предпоставка за следващо изследване и проследяване от очен специалист(офталмолог, оптометрист) и диагностициране, а при необходимост да проведе лечение.

 

Скриниг на деца от 1 до 8 годишна възраст.

Откриване на зрителни проблеми.

Откриване на зрителни проблеми

Предприемане на мерки за лечение и обучение на семейството да помага в опазване детското очно здраве.

В профилактиката на детското зрение участие трябва да вземат не само здравните специалисти, но родителите и обществото.


© 2018 Оптики ВЕГА Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design